Kalender
We werken sinds dit schooljaar niet meer met een papieren kalender. U vindt onze kalender terug op het Ouderportaal.

Schooljaar 2020 - 2021
Het schooljaar begint op maandag 24 augustus 2020 en eindigt op vrijdag  24 juli 2020.

Vakanties
Herfstvakantie:                 17 t/m 25 oktober 2020
Kerstvakantie:                  19 december 2020 t/m 3 januari 2021
Carnavalsvakantie:            13 t/m 21 februari 2021
Meivakantie:                     23 april t/m 9 mei 2021
Zomervakantie:                 24 juli t/m 5 september 2021

De vrijdag voor de carnavalsvakantie wordt ingevuld als carnavalsviering voor groep 1 t/m 8. De kinderen komen dan dus een extra (mid)dag naar school. Deze extra uren worden bij het totaal aantal uren opgeteld. Er wordt dus geen vrije middag voor deze dag gepland.
 
Vrije dagen
Tweede Paasdag:              Maandag 5 april 2021
Hemelvaart:                     Donderdag 13 mei 2021 en vrijdag 14 mei 2021
Pinksteren:                       Maandag 24 mei 2021
Meerderweertdag:             Vrijdag 11 juni 2021

Studiedagen
Studie(mid)dagen voor de leerkrachten. De kinderen hebben dan vrij.         
  • Vrijdag 25 september; alleen de middag
  • Maandag 28 september; hele dag
  • Donderdag 3 december; middag
  • Donderdag 4 maart; hele dag
  • Dinsdag 13 april; middag
Continurooster
 De vrijdag voor de meeste vakanties (zie kalender) is er voor groep 5 t/m 8 een continurooster gepland. Dit betekent dat de kinderen van thuis een lunchpakketje meenemen om op school te nuttigen. We blijven allemaal gezamenlijk over. Hier zijn geen kosten aan verbonden. De school is die middag om 14.00 uur uit. Deze dagen staan benoemd in de kalender.