Welkom!

Hartelijk welkom op de website van basisschool De Tweesprong in Nederweert-Eind.

Onze school ligt gelegen in het pitorreske dorp Nederweert-Eind, op basisschool De Tweesprong volgen leerlingen van groep 1 t/m 8 dagelijks hun onderwijs. Dit doen wij niet alleen, samen met onze partner (stichting Okido) van de kinderdagopvang, het peuterprogramma, de tussenschoolse en buitenschoolse opvang.

Wij staan voor drie kernwoorden: samen, betrokken en doelgericht.

Samen

Het team van De Tweesprong vindt het belangrijk een wij-gevoel te creëren (onderwijs maak je samen, leren met en van elkaar) tussen leerlingen, ouders, leerkrachten, pedagogische medewerkers, ketenpartners en de maatschappij. Hierbij is inzet van iedereen nodig om te komen tot ontwikkeling.

Betrokken

Het team is actief, geboeid en werkt met aandacht aan ontwikkeling. Leerkrachten en leerlingen krijgen de kans om voor een gedeelte het onderwijs vorm te geven op basis van interesses en eigen doelen. Alle leerlingen, leerkrachten, ouders, pedagogische medewerkers, externen en de gemeenschap zijn betrokken bij en met elkaar en bij de organisatie. Ze nemen hier proactief initiatieven in. Leerlingen zijn en blijven intrinsiek gemotiveerd en mogen gedeeltelijk meedenken over het inrichten van het onderwijs.

Doelgericht

Het team weet naar welke haalbare situatie ze heen willen of bij uit willen komen. Tijdens het proces worden bewuste keuzes gemaakt in wat je wel en niet doet om het doel te bereiken. Vooraf is duidelijk waarom we iets doen, wat we doen en hoe. We weten ook wat hiervoor nodig is om dit te laten slagen. Vanuit visie en kijk op leren worden opportune doelen gesteld die passen bij de leerlingen.

Op de website zijn diverse zaken terug te vinden, gebruik hiervoor bovenstaand menu.