Lentefeest 
Schoolprins Bram 1 en schoolprinses Evie met hun vorst en adjudant
 
Toneelstuk Sint Maarten
Ontbijten bij de burgemeester
Project Blaasmuziekwinkel
Schoolreis GaiaZoo
Bezoek verkeerstuin
Schapen scheren
Opbrengst vastenactie
Bakken bij Eynderhoof
Afspraken op onze school
De MR bestaat uit een oudergeleding waarin 3 ouders zitting hebben. Daarnaast is er ook een leraren(personeels)geleding bestaande uit 3 leerkrachten. In het schooljaar 2017-2018 is de MR als volgt samengesteld:
 
OMR Janneke Stienen Ouder groep 1 en 3
OMR Eric Steeghs Ouder groep 7
OMR Sandra van Goor Ouder groep 4 en 8
PMR       Mandy Brentjens Leerkracht groep 5-6
PMR Inoka Schroeten Leerkracht groep 7-8
PMR Ivonne Munnecom Leerkracht groep 1-2
 
U kunt ons natuurlijk ook mailen. Het e-mailadres is mr@de2sprong.nl