De MR bestaat uit een oudergeleding waarin 3 ouders zitting hebben. Daarnaast is er ook een leraren(personeels)geleding bestaande uit 3 leerkrachten. In het schooljaar 2020-2021 is de MR als volgt samengesteld:
 
OMR Sandra Loijen Ouder groep 5
OMR Janneke Stienen Ouder groep 2, 4 en 6
OMR Sandra van Goor Ouder groep 7
PMR Sabrina Houben Leerkracht groep 4
MT-lid
PMR Renée Knapen Leerkracht groep 7-8
 
U kunt ons natuurlijk ook mailen. Het e-mailadres is mr.tweesprong@meerderweert.nl