Schoolreis Toverland
Lentefeest 
Toneelstuk Sint Maarten
Ontbijten bij de burgemeester
Bakken bij Eynderhoof
Afspraken op onze school
Grote Rekendag 2018
Schoolkamp groep 8
Ouderklankbordgroep
Sinds schooljaar 2012-2013 zijn wij op de Tweesprong gestart met een ouderklankbordgroep. De leerkrachten van de Tweesprong vinden het belangrijk om de mening van ouders te horen en hen te laten meedenken in schoolse zaken.
Ieder schooljaar wisselt de samenstelling van deze ouderklankbordgroep, zodat zoveel mogelijk ouders de gelegenheid krijgen om mee te denken. Vanuit iedere groep heeft er een ouder gedurende één schooljaar zitting in de ouderklankbordgroep. Vanuit het team wisselt de samenstelling gedeeltelijk. Inmiddels zijn de belrondes voor de ouderklankbordgroep geweest en is een nieuwe ouderklankbordgroep geformeerd. Hieronder vindt u een overzicht van de leden voor schooljaar 2017-2018.

Na elke bijeenkomst komt er een kort verslag op de website te staan. Alle ouders, ook ouders die niet in de ouderklankbordgroep zitten, worden van harte uitgenodigd bespreekpunten in te brengen voor de ouderklankbordgroep. Deze bespreekpunten mogen worden ingebracht via de ouders die het lopende schooljaar zitting hebben in de ouderklankbordgroep.

Deelnemers 2017-2018
Groep 1: Wendy Muijsers-Beerens (moeder van Guusje)
Groep 2: Lot Gommers (moeder van Mats)
Groep 3: Yvonne Vaes (moeder van Jill)
Groep 4: Ilse Verheijen (moeder van Noud)
Groep 5: Bjorn Smits (vader van Daphne)
Groep 6: Riek Houtappels (moeder van Lobke)
Groep 7: Robert Elfrink (vader van Lobke)
Groep 8: Janneke Loijen (moeder van Teun)
MR-lid: Op toerbeurt (Janneke Stienen, Eric Steeghs, Sandra van Goor)
OV-lid: Riek Houtappels 

Vergaderdata: 24 oktober 2017 - 23 januari 2018 - de datum voor de derde bijeenkomst wordt afgesproken tijdens de bijeenkomst op 23 januari

Powerpoint startbijeenkomst Ouderklankbordgroep