Afspraken op onze school
Schoolreis Toverland
Buiten spelen
Prins Dirk 1 en Prinses Yoni!
Op zoek naar paddestoelen!
Toneelstuk Sint Maarten
Herfstuitstapje groep 5 t/m 8
Nationaal Schoolontbijt
Sparktechlab
Week van het verkeer
Fietsverlichtingscontrole


Even voorstellen...
De oudervereniging bestaat uit 14 enthousiaste ouders en 1 afgevaardigde leerkracht. De activiteiten die op school plaatsvinden, zoals het Sinterklaasfeest, Kerst, Sint Maarten e.d., worden georganiseerd door kleine vaste commissies van de ouderverenigingsleden en worden gefinancierd door de vrijwillige ouderbijdrage. Met een vast budget organiseren de leerkrachten en meerdere leden van de oudervereniging de activiteiten en zorgen voor ondersteuning op de dag zelf. De oudervereniging komt maandelijks 's avonds bij elkaar en vergaderen op school. Lees hieronder voor meer informatie.

Oudervereniging
Naast de MR is er ook een oudervereniging (OV). De oudervereniging zet zich in voor activiteiten en festiviteiten op de school. De OV organiseert bijvoorbeeld Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst, carnaval, schoolreis.Alle activiteiten worden gefinancierd uit de ouderbijdrage. Deze is vrijblijvend. We moeten er wel bij vermelden dat, indien u besluit de ouderbijdrage niet te betalen, uw kind niet aan de activiteiten mee kan doen. Er zal dan iets anders geregeld moeten worden. Wij gaan er van uit dat u graag de ouderbijdrage voldoet, want er worden leuke en gezellige activiteiten georganiseerd voor uw kinderen. 

Ouderbijdrage:
De ouderbijdrage is voor 2019/2020 vastgesteld op € 27,50. U kunt dit bedrag overmaken op rekeningnummer: NL 94 RABO 013 55 63 526, Rabobank Nederweert, t.a.v. contributie Oudervereniging BS de Tweesprong. Vermeld hierbij de voornaam + achternaam van uw kind(eren).
 
Wij vragen u om uw bijdrage te voldoen in september of oktober.
Wanneer uw kind instroomt gelden de volgende bedragen:
Na 1 januari: €17,50. Na het schoolreisje € 7,50.
U wordt automatisch lid wanneer u de ouderbijdrage voldoet aan het begin van het schooljaar. 
 
Dagelijks bestuur:
Voorzitter:            Mariëlle van de Voort en Kim Horyon     
Secretaris:           Chantal Nouwen                                         
Penningmeester: Anne-Marie Hermans                              

Overige leden:
Anne-Marie Hermans            Chantal Nouwen        Maud Haex
Natascha van Hout                Yolanda Verheijen      Riek Houtappels
Dorianne Wijen                      Laura Knapen             Cynthia Koen
Jorine Scheepers                   Marleen Knoops         Kim op 't Root

 
Vergaderingen:
Elke maand vergadert de oudervereniging. Deze vergaderingen vinden plaats op school. Van elke vergadering worden notulen gemaakt. Deze notulen worden teruggekoppeld met team en MR.
Heeft u zin en tijd om af en toe eens een handje te komen helpen? Wij zijn heel blij met de diverse vormen van ouderhulp en hopen ook komend schooljaar weer op veel enthousiaste mensen die ons behulpzaam willen zijn.

Als u nog vragen heeft, neemt u dan gerust contact op met een van onze bestuursleden.