Even voorstellen…

De oudervereniging bestaat uit 13 enthousiaste ouders en 1 afgevaardigde leerkracht. Zij zetten zich in voor activiteiten en festiviteiten op school zoals Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen/Lentefeest, schoolreisje en de laatste schooldag.

Oudervereniging
Enkele ouders van de OV en 1 of meerdere leerkrachten vormen een commissie om een bepaalde activiteit te organiseren. Op de dag van de activiteit zijn ook enkele ouders van de OV op school aanwezig om te ondersteunen.

De oudervereniging komt maandelijks bij elkaar om te vergaderen op school. Van elke vergadering wordt een notulen gemaakt. Deze notulen worden teruggekoppeld met het team en de MR.

De activiteiten worden gefinancierd door de vrijwillige ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is vrijblijvend. Besluit u deze ouderbijdrage niet te betalen, dan kan uw kind niet aan deze activiteiten deelnemen. Wij gaan er vanuit dat u graag de ouderbijdrage voldoet, omdat er leuke en gezellige activiteiten georganiseerd worden voor uw kinderen.

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage voor schooljaar 2021-2022 is €27,50 per kind. Voor de kinderen die na januari 2022 instromen gelden de volgende bedragen: Na 1 januari: €17,50. Na het schoolreisje €7,50.

Wij willen u vragen om de ouderbijdrage voor 15-11-2021 te voldoen. U kunt dit bedrag overmaken op rekeningnummer: NL 94 RABO 013 55 63 526, Rabobank Nederweert, t.a.v. contributie Oudervereniging BS De Tweesprong. Vermeld hierbij de voornaam en achternaam van uw kind(eren).

Als u nog vragen heeft, neemt u dan gerust contact op met een van onze bestuursleden.

OV Leden

Voorzitter: Cynthia Koehn en Maud Haex

Secretaris: Monica Bongers

Penningmeester: Anne-Marie Hermans

Overige leden:

Dorianne Wijen

Elles Stultjens

Jorine Scheepers

Kim Op 't Root

Marleen Knoops

Carla Beerens

Wendy Liu

Leerkracht school: Veerle van Riet