Week van het verkeer
Fietsverlichtingscontrole
Afspraken op onze school
Schoolreis Toverland
Buiten spelen
Prins Dirk 1 en Prinses Yoni!
Op zoek naar paddestoelen!
Toneelstuk Sint Maarten
Herfstuitstapje groep 5 t/m 8
Nationaal Schoolontbijt
Sparktechlab
Schoolplan

De Tweesprong is een van de scholen van de Stichting Meerderweert. De scholen binnen ons bestuur werken aan goed en eigentijds onderwijs. Het schoolplan is ons beleidsplan voor de komende vier jaar (2019-2023). Het vermeldt in hoofdlijnen de ontwikkeling van onze school op het gebied van onderwijskundig, personeels-, en kwaliteitsbeleid.
 
Ons schoolplan geeft aan op welke manier wij werken. Daarnaast wordt aangegeven hoe wij de kwaliteit van ons onderwijs bepalen, bewaken en bevorderen.
 
Het schoolplan van de Tweesprong wordt eens in de vier jaar ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur.
De tekst van het schoolplan wordt opgesteld door de directie, in nauwe samenwerking met het schoolteam en wordt jaarlijks geactualiseerd.
De medezeggenschapsraad stemt in met de tekst en inhoud van het schoolplan.