Peuterprogramma

Wij bieden het VVE programma "Peuterplein" (voor- en vroegschoolse educatie) aan voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar oud. Dit betekent een gevarieerd aanbod van activiteiten, afgestemd op de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind. Ook is er speciale aandacht voor de spraaktaal ontwikkeling. Hiermee vergroten wij de ontwikkeltijd voor kinderen en versterken wij de doorgaande lijn naar basisschool de Tweesprong. Basisschool de Tweesprong werkt met de methode 'kleuterplein', Zo zorgen wij voor een toegankelijke en herkenbare overgang wanneer de kinderen vier jaar zijn.

Bij de overdracht naar de basisschool hebben wij samen met leerkracht, ouder en pedagogisch medewerker een driehoeks-gesprek. Zo garanderen wij korte lijnen met school en werken we samen met de observatie methode 'MijnKleutergroep'. We vinden het een belangrijk doel om de doorgaande lijn te waarborgen en elkaar als samenwerkingspartner te kunnen vinden.
Samen staan wij dan ook voor de door ons ontwikkelde visie op het jonge kind.

Visie:  Visie op het jonge kind.docx

Het peuterprogramma is geopend op:
Maandag, dinsdag en donderdagochtend van 8.15 uur tot 12.15 uur.