Peuterprogramma

Het peuterprogramma wordt aangeboden aan de kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar op vaste dagdelen. Dit specifieke peuterprogramma wordt gedurende 40 weken per jaar aangeboden, dus niet tijdens de schoolvakanties.

Het peuterprogramma dat wordt aangeboden betreft een VVE-programma. VVE staat voor: Voor- en Vroegschoolse Educatie, het peuterprogramma wordt aangeboden aan kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Een gevarieerd aanbod van activiteiten, afgestemd op de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind. dat is opgebouwd rondom de methode Peuterplein. Ook is er speciale aandacht voor de spraaktaal ontwikkeling. 

We vinden het een belangrijk doel om de doorgaande lijn te waarborgen en elkaar als samenwerkingspartner te kunnen vinden. Dit uit zich door onder andere een overleg dat driemaal per jaar plaatsvindt tussen pedagogisch medewerkers, directie Okido, contactpersoon CJG, contactpersoon JGZ en de IB'er van de basisschool. Tijdens dit overleg wordt de ontwikkeling van de peuters besproken en waar nodig stemmen we samen vervolgafspraken en acties af. Ouders zijn op de hoogte van de aanwezigheid van onze IB'er bij deze gesprekken. 
Bij de overdracht naar de basisschool hebben leerkracht, ouder en pedagogisch medewerker een driehoeks-gesprek. Zo garanderen wij korte lijnen met school en werken we samen met de observatie methode 'MijnKleutergroep'. 
Samen staan wij dan ook voor de door ons ontwikkelde visie op het jonge kind.

Visie:  Visie op het jonge kind.docx
Hoe we de afgelopen jaren hebben gezorgd dat onze visie op het jonge kind in de praktijk wordt vormgegeven, is zichtbaar in deze infographic.

Het peuterprogramma is geopend op:
Maandag, dinsdag en donderdagochtend van 8.15 uur tot 12.15 uur.