Schooljaar 2017 -2018 - Driehoeksgesprekken groep 1 t/m 7

Data:
21-02-2022 - 25-02-2022
Wat komt aan bod:

* ik-cirkel
* rapportfolio
* alternatief leerlingrapport Cito