Schooljaar 2017 -2018 - Driehoeksgesprekken groep 1 t/m 7

Data:
04-07-2022 - 08-07-2022
Wat komt aan bod:

* ik-cirkel
* rapportfolio
* alternatief leerlingrapport Cito