Op zoek naar paddestoelen!
Toneelstuk Sint Maarten
Herfstuitstapje groep 5 t/m 8
Nationaal Schoolontbijt
Sparktechlab
Week van het verkeer
Fietsverlichtingscontrole
Afspraken op onze school
Schoolreis Toverland
Buiten spelen
Prins Dirk 1 en Prinses Yoni!

Peuterprogramma

Stichting Okido maakt deel uit van Bredeschoolvoorziening "De Tweesprong" in Nederweert-Eind. Op deze locatie verzorgen wij:

Peuterprogramma: Op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend 8.30 uur tot 12.00 uur.

Het peuterprogramma wordt aangeboden aan de kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar op vaste dagdelen in de week. Dit specifieke peuterprogramma wordt gedurende 40 weken per jaar aangeboden, dus niet tijdens de schoolvakanties.

Het peuterprogramma dat wordt aangeboden betreft het VVE programma "Peuterplein". VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Een gevarieerd aanbod van activiteiten, afgestemd op de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind. Ook is er speciale aandacht voor de spraaktaal ontwikkeling.

Daarnaast wordt er gewerkt met een overdrachtsformulier naar de basisschool toe, waardoor de doorgaande ontwikkelingslijn van het kind wordt gewaarborgd. Sommige gegevens kunnen van essentieel belang zijn in de overgang naar de basisschool. Uiteraard worden er alleen gegevens verstrekt aan de basisschool na toestemming van de ouders/verzorgers.

Er wordt gewerkt vanuit een gezamenlijk pedagogische visie in samenwerking met Basisschool de Tweesprong.

Onze samenwerkingspartners zijn het CJG, consultatie bureau en de combinatiefunctionaris van de gemeente Nederweert.

Stichting Okido Nederweert-Eind
Sint Gerardusstraat 22
6034 SJ Nederweert-eind
Tel: 06-34958535
info@stichting-okido.nl / nederweert-eind@stichting-okido.nl