Voor- en buitenschoolse opvang

Voorschoolse opvang (VSO)

VSO wordt aangeboden vanaf 7.00 uur (maandag, dinsdag en donderdag). Kinderen mogen zelf een kleine activiteit kiezen die ze willen doen, bijvoorbeeld, kleuren, spelletje, puzzel etc. Ook bieden we dan de mogelijkheid tot ontbijt (zelf meenemen). Als de school begint worden de kinderen door de pedagogisch medewerker naar de klassen begeleid (groep 1-2) de overige kinderen lopen zelf naar de klassen en mogen vanaf 8.15 uur buiten spelen.

Buitenschoolse opvang (BSO)

Bij de buitenschoolse opvang worden kinderen in de leeftijd van vier tot en met dertien jaar na schooltijd, tijdens de schoolvakantie en op schoolvrije dagen opgevangen. De buitenschoolse opvang is gezellig en huiselijk. Kinderen hebben er hun speelkameraadjes en hun eigen plekje. Ze spelen in een vrolijke en veilige omgeving, ingericht met veel spel en speelmogelijkheden. De kinderen gaan na school, eerst even naar buiten en komen daarna bij elkaar op een vaste plek in de hal van de school. Dit is de basis, van hieruit worden er met kinderen afspraken gemaakt over wat ze gaan doen, met wie en waar.
Naast de hal maken de BSO kinderen gebruik van het lokaal van het peuterprogramma, en het speellokaal van de kleuters.

Tijdens de BSO worden er gezamenlijke activiteiten aangeboden, maar kinderen kunnen zich ook even terugtrekken met een boek in de bibliotheek. Kinderen spelen gezelschapsspellen, spelen met lego, knutselen en spelen buiten. Kinderen kunnen creatief bezig zijn en zich uitleven met knutselen.
We vinden het belangrijk dat kinderen dagelijks naar buiten gaan, waar ze kunnen spelen en ontdekken. Op het schoolplein kunnen kinderen volop voetballen en kan er gecrost worden met stoere fietsen.

De combinatiefunctionaris van de gemeente Nederweert verzorgt sportlessen tijdens de BSO.

Openingstijden en opvangmogelijkheden

De buitenschoolse opvang is geopend op dinsdag en donderdag van 14.00 uur tot 18.00 uur.
Op maandag en vrijdag gaan de kinderen van de buitenschoolse opvang naar onze locatie in Leveroy. Mocht de groep op deze dagen groot genoeg zijn dan blijven ze op de locatie in Nederweert-Eind. 
Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij: nederweerteind@stichting-okido.nl

We werken nauw samen met onze locatie in Leveroy. Tijdens vakanties en studiedagen voegen we samen. Kinderen van beide locaties ontmoeten elkaar en spelen samen met elkaar.
Door de locaties samen te voegen kunnen we eerder opvang garanderen tijdens deze periodes.
Er zijn dan meer kinderen waardoor het spel en de ontwikkeling van de kinderen bevordert wordt.