Klachtencontactpersoon

De klachtencontactpersoon is aanspreekpunt voor klachten over de schoolsituatie. De klachtencontactpersoon helpt bij het bewandelen van de juiste route om een klacht te laten behandelen. 

Op de Tweesprong is Thijs Adriaans de klachtencontactpersoon. De groepsleerkracht van uw kind en directie zijn de eerst aangewezen personen waar u als ouders terecht. Wanneer dit echter niet wenselijk is, is Thijs Adriaans de klachtencontactpersoon voor ouders in deze. Hij is persoonlijk te bereiken via telefoonnummer 06-29732258.

Meer informatie over de klachtenregeling vindt u hier.