Op deze pagina kunt u de documenten van de MR bekijken


Klik hier voor het Huishoudelijk Reglement.
Klik hier voor het financieel jaarverslag 2021-2022

Klik hier voor het jaarverslag 2021-2022
Klik hier voor het jaarplan van de MR

Klik hier voor de agenda's
Klik hier voor de notulen