Vertrouwenspersoon

Voor ouders en leerlingen is het van belang om een laagdrempelig aanspreekpunt te hebben op school wanneer zij zich onveilig voelen of als ze een onveilige situatie constateren.
Natuurlijk is de eigen leerkracht de eerst aangewezen persoon waar kinderen terecht kunnen. Als zij hierover liever niet met de eigen leerkracht spreken, is er per school een vertrouwenspersoon aangesteld. Voor alle leerlingen op de Tweesprong is dit leerkracht Esmee Steuten.
De groepsleerkracht van uw kind en directie zijn de eerst aangewezen personen waar u als ouders terecht kunt in deze situatie. Wanneer dit echter niet wenselijk is, is Arnoud van der Heijden de vertrouwenspersoon voor ouders in deze. Hij is persoonlijk te bereiken via telefoonnummer 06-20393635